ensi-turvkoti-logo-.jpg

DU ÄR INTE ENSAM

Österbottens

skyddshem

 

Österbottens skyddshem erbjuder en trygg plats för familjer som upplevt våld i nära relationen. 

AVOKKI

 

Öppenvård - Bemöter familjer som upplever familje- och närståendevåld eller personer som själva använt våld. Barn, vuxna och ungdomar är välkomna.

Känn det ekonomiska våldet

 

Frågor kring ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

Medvetenhet, förståelse och kunskap kring fenomenet lyfts fram.

Separation i barnfamiljen Österbotten

 

Hjälp och stöd för barn, unga och vuxna vid separation.

FÖLJ OSS: