ensi-turvkoti-logo-.jpg

DU ÄR INTE ENSAM

Österbottens

skyddshem

Österbottens skyddshem erbjuder en trygg plats för familjer som upplevt våld i nära relationen. 

AVOKKI

Öppenvård - Bemöter familjer som upplever familje- och närståendevåld eller personer som själva använt våld. Barn, vuxna och ungdomar är välkomna.

Vasa träffpunkten

Övervakade träffar och byten för barnfamiljer.

Separation i barnfamiljen Österbotten

Hjälp och stöd för barn, unga och vuxna vid separation.

FÖLJ OSS: