top of page
ensi-turvkoti-logo-.jpg

DU ÄR INTE ENSAM

Ethän tule kipeänä avopalveluihin!

Du kommer väl inte förkyld till öppenvårdsenheten!

SKYDDSHEMMETS KRISTELEFON 24H
06 312 9666

Österbottens
skyddshem

Österbottens skyddshem erbjuder hjälp för personer eller familjer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld.  

Öppenvårdsenhet Avokki

Öppenvård - Bemöter familjer som upplever familje- och närståendevåld eller personer som själva använt våld. Barn, vuxna och ungdomar är välkomna.

Känn det ekonomiska våldet

Frågor kring ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

www.taloudellinenvakivalta.fi

Separationsarbete i barnfamiljer

Hjälp och stöd för barn, unga och vuxna vid separation.

FÖLJ OSS:

bottom of page