ensi-turvkoti-logo-.jpg

Lediga tjänster

Vasa mödra- och skyddshem ry producerar både skyddshems service som en av THL:s tjänster samt öppenvårdstjänster som finansieras av STEA.
Skyddshemmet erbjuder omedelbar krishjälp, ett tryggt dygnet runt boende samt psykosocialt stöd och handledning för den akuta situationen. Servicen erbjuds för hen som utsatts eller upplevt familje- eller närståendevåld, oberoende kön eller ålder.

Österbottens skyddshem har sex familjeplatser. I skyddshemmets vardag fungerar både handledare samt socialarbetaren, som ansvarar för klientprocessen. Vi samarbetar aktivt med olika samarbetspartners. Vi erbjuder våra tjänster både på svenska och finska, även engelska är starkt med i vår vardag.

Vi söker handledare för fastanställning.
Ansökningstiden går ut 05.12.2022.

Arbetet börjar så fort som möjligt eller enligt överenskommelse.

I skyddshemmet tillbringas den tid varav den akuta krisen varar. Målet med arbetet är att bryta våldet, öka tryggheten samt förebygga att våldet upprepas.

Typiska arbetsuppgifter för handledare på skyddshemmet är:
- ansvara för en smidig vardag tillsammans med den övriga personalen. Denna arbetsuppgift kan även innebära hushållning.
- att genom sitt eget agerande upprätthålla skyddshemmets säkerhet samt att vid behov ingripa i säkerhetsavvikelser.
- stödja klienten att överkomma våldet och tillsammans med klienten fundera kring olika lösningar för krissituationen
- handleda och rådgöra skyddshemmets klienter samt dem som kontaktar skyddshemmet per telefon
- att genom hela klientprocessen fungera som egenhandledare både för barn- och vuxna klienter
- att sköta aktuella uppgifter som tillhör skyddshemmets verksamhet

På skyddshemmet tas du med i vår mångprofessionella, motiverande och kunnande arbetsgemenskap. Vi erbjuder dig en tillräcklig introduktion, regelbunden arbetshandledning samt möjlighet att delta i mångsidiga skolningar som tryggar ditt arbete. Vasa mödra- och skyddshem ry erbjuder en mångsidig arbetshälsovård samt givande rekreationsevenemang och arbetsförmåner.

Av den sökande krävs social- eller hälsovårds examen på yrkeshögskolenivå (Statsrådets förordning om villkoren för tillhandahållande av skyddshemstjänster 1103/2018). Vi värdesätter arbetserfarenhet från branschen, kunskaper för god växelverkan samt egenskaper för teamarbete. Arbetet är treskiftes, vilket innebär morgon-, kvälls-, natt- och helgarbete.

Den valde bör uppvisa brottsregisterutdrag (Lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2022). Den sökande bör ha hygienpass. Skyddshemsarbetet kräver vaccinationsskydd enligt infektionssjukdomslagen 48§. Av arbetstagaren kan intyg angående drogtest bes uppvisas vid utförandet av arbetet (Lagen om integritetsskydd inom arbetet 759/2004 §8). Vi följer den privata socialservicens arbetsavtal.

Ansökningarna med meritförteckningar per e-post till britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi 
Rubrik: ANSÖKAN

Förfrågningar om handledarens uppgifter kan riktas till skyddshemmets socialarbetare, närförman Mirka Johansson, per telefon, vardagar mellan kl 9- 14.

Vasa mödra- och skyddshem ry är en barnskyddsförening utan strävan för ekonomisk vinst. Vår förenings expertis byggs genom starkt kunnande inom det ekonomiska våldet, närståendevåld samt genom separationsarbete inom barnfamiljer.