CHATT

ensi-turvkoti-logo-.jpg

Hjälp i separationen-chatten, du kan snabbt och enkelt diskutera
med en sakkunnig anonymt och konfidentiellt. 

Du hittar den svenskspråkiga chatten på www.apueroon.fi  längst ner i högra hörnet.

Chatta på svenska

Måndagar kl 16 - 18

Fredagar kl 12 - 14

Vad kan man prata om i Hjälp vid separationen-chatten?

Man kan prata om parförhållandet som tagit slut, hur man klarar sig genom separationen, föräldraskapet efter separationen samt uppmärksamma barnen i separationen och teman som hör ihop med barn. Du kan chatta med en sakkunnig, ställa frågor om din egen situation eller barnens situation. Du kan fråga om olika tjänster och varifrån man kan hitta stöd. Du kan dela med dig av dina bekymmer och din familjs situation samt barnens mående.

Chatten finns till för alla som är delaktiga i en separation, även närstående kan vara med och chatta. Du behöver inte registrera dig. När du chattar är du anonym.

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"