ÖSTERBOTTENS
SKYDDSHEM

ensi-turvkoti-logo-.jpg
 

Österbottens skyddshem 

Tjänster:

     · Öppet dynet runt

     · Kortvarigt skyd

     · Skydd mot våld

     · Gratis

     · Pfofessionellt stöd

     · Hjälper med att få slut på våldet

     · Krishjälp

     · Hemtrevligt ställe

     · Rådgivnin och handledning

 

Österbottens Skyddshem är avsedda för alla personer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld. 

Ett skyddshem är en hemliknande plats, där man får skydd från våldet och hjälp för att få ett slut på våldet.

 

I skyddshemmet erbjuds professionellt stöd, rådgivning och vägledning i akuta situationer.

Skyddshemmet har personal dygnet runt. Man kan ringa skyddshemmet om man vill ha mer information eller om man är fundersam över situationen.

 

Man kan när som helst gå till skyddshemmet på eget initiativ.

 

Det är gratis för klienterna att vistas i skyddshemmet. 

Skyddshemmet är alltid öppet.