SEPARATION I BARNFAMILJEN ÖSTERBOTTEN

2015-2021

ensi-turvkoti-logo-.jpg
 

 Separation i barnfamiljen -projektet avslutar i juni 2021 och vi väntar på fortsättning av finansiering.

Ett stort tack till våra kunder och samarbetspartner!

Våra tjänster:

 

När parförhållandet tar slut, är det en stor förändring för alla familjemedlemmar. Nästan hälften av alla par väljer att skiljas. Det betyder att ca 16 000 barn upplever separation varje år. När man ränknar med separationer utöver skilsmässor blir siffran ännu större.

Separation i barnfamiljen - Österbotten är ett tre årigt utvecklingsprojekt (2017-2021). Målet är att erbjuda stöd och hjälp åt familjer var föräldrarna genomgått en separation. Vi erbjuder olika stödformer som bland annat stödgrupper för både barn och vuxna. Vi erbjuder också samtalsstöd åt barn, ungdomar och vuxna, man kan komma och diskutera enskilt eller tillsammans. Vi ordnar också olika evenemang för barnfamiljer.

Projektet för separation i barnfamiljen stödjs av social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA samt (Suomi 100 - bidrag) i samarbete med Kaikille eväät elämään -stödprogrammet.

Fråga mera om våra tjänster och tidtabeller!

                        Milja Harju                                                    Sara Lammi

                   Projektikoordinator                                           Projektplanerare

                   050 340 9450                                                   050 528 4050

          milja.harju@vaasanturvakoti.fi                    sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"