SEPARATIONSARBETE I BARNFAMILJER

ensi-turvkoti-logo-.jpg
 

Våra tjänster

Till hösten börjar dessa grupper

 

När parförhållandet tar slut, är det en stor förändring för alla familjemedlemmar. Nästan hälften av alla par väljer att skiljas. Det betyder att ca 16 000 barn upplever separation varje år. När man räknar med separationer utöver skilsmässor blir siffran ännu större.

Separationsarbete i barnfamiljer

Målet är att erbjuda stöd och hjälp åt familjer där föräldrarna har genomgått en separation. Vi erbjuder olika stödformer, som bland annat stödgrupper för både barn och vuxna. Vi erbjuder också samtalsstöd åt barn, ungdomar och vuxna. Man kan även komma och diskutera enskilt eller tillsammans. Vi ordnar också olika evenemang för barnfamiljer.

Separationsarbetet i barnfamiljer stöds av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Våra tjänster är avgiftsfria för våra klienter.

Tidsbeställning och telefonrådgivning

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"