BARNET VILL PRATA

ensi-turvkoti-logo-.jpg

I gruppen kan barnen öppet uttrycka tankar och
känslor angående föräldrarnas separation. 

Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

Stödgruppen Barnet vill prata är en grupp för barn vars föräldrar har separerat. Gruppen riktar sig till barn i 5 - 10 års ålder. I stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenhet och samtidigt upptäcka att de inte är ensamma i situationen. Under träffarna är barnen och deras upplevelser i fokus. Syftet är att barnen får dela sina tankar och känslor och får upplevelser som stärker barnets självkänsla. I stödgruppen behandlas olika teman gällande separationen med hjälp av bland annat lek, sagor, spel och pyssel. Vid varje träff serverar vi mellanmål.

 

I en stödgrupp ryms 4 - 8 barn. Gruppen är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"