BARNET VILL PRATA

ensi-turvkoti-logo-.jpg

I gruppen kan barnen öppet uttrycka tankar och känslor angående föräldrarnas separation. 

Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

Stödgruppen Barnet vill prata är en grupp för barn vars föräldrar har separerat. I stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenhet och samtidigt upptäcka att de inte är ensamma i situationen. Under träffarna är barnen och deras upplevelser i fokus. Syftet är att barnen får dela sina tankar och känslor och får upplevelser som stärker barnets självkänsla. I stödgruppen behandlas olika teman angående separation med hjälp av bland annat lek, sagor, spel och pyssel. Vid varje träff serverar vi mellanmål.

 

I en stödgrupp ryms 4-8 barn. Gruppen är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Projektkoordinator

Milja Harju

milja.harju@vaasanturvakoti.fi

050 340 9450

Projektplanerare

Sara Lammi

sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

050 528 4050

Magasingatan 10

65100 Vasa

Facebook: Vaasanensi- ja turvakotiry

Instagram: @vaasanturvakotiry

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"