VÅRA TJÄNSTER

ensi-turvkoti-logo-.jpg

Österbottens skyddshem är till för den som upplever eller hotas av våld i familjen eller i nära relationer. Skyddshemmet är öppet dygnet runt, alla dagar. 

Föreningen för Vasan mödra- och skyddshem ordnar även öppenvårdstjänster  Avokki. På avokki arbetar sakkunniga som är inriktade för familje- och närståendevåld, utmaningar i föräldraskapet, problem i parförhållandet och kriser som kan uppstå i livet. De som arbetar på avokki erbjuder hjälp och stöd åt alla i familjen; Den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren och även för barn och ungdomar som bevittnat våldet. Stöd erbjuds också om du själv är orolig över hur du använder våld eller är rädd för att börja använda våld.

Vasas träffpunkt ​​Träffpunktsverksamheten förverkligar barnets rätt till båda sina föräldrar. För barnet blir det möjligt att träffa den föräldern barnet inte bor med i en trygg miljö. Via träffpunkten man kan ordna övervakade träffar, träffar med stöd eller övervakade byten när barnet ska byta hem. Under träffarna finns alltid en handledare på plats, vars uppgift är att trygga barnets intressen samt att vara som stöd i skötseln av barnet. Träffarna kan ordnas så att föräldrarna inte träffar varandra.

Separation i barnfamiljen -projektet stärker samarbetet och föräldraskapet mellan föräldrarna som separerat, samt förebygger risker som barn kan utsättas för i samband med separation. Vi erbjuder stöd åt dem som separerat men även åt dem som funderar på separation, vi ger stöd i ett tidigt skede för att göra separationen så smidig som möjligt. Föräldrar och deras barn i åldern 5-21-år erbjuds samtalsstöd enskilt, parvis eller i form av stödgrupper.

syrjinnasta-vapaa-alue-logo.jpg

Turvakoti on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä.