ÖSTERBOTTENS
SKYDDSHEM

ensi-turvkoti-logo-.jpg
 
 
 

Skyddshemmets
kristelefon
06 312 9666

24/7

THL-TURVAKOTI-INFOGRAAFI-SVE_korjattu_palasina-5.jpg

Bild: THL

Österbottens skyddshem 

Skyddshemmets kristelefon jourar dygnet runt 06 312 9666

I en akut situation ring 112

Tjänster

Skyddshemstjänster är gratis och avsedda för alla som har upplevt eller hotat med våld i nära relationer, oavsett kön eller ålder . Våld i nära relation är våld som utövas av en nuvarande eller tidigare make eller partner, ett barn eller ett barn till en make, en förälder, en annan närstående eller annan närstående.

Skyddshem är tänkt som en korttidsfristad under en akut kris och kan sökas ensam eller tillsammans med barn, oavsett bostadsort. Kundperiodens längd i skyddshemmet är kundspecifik och avtalas med personalen. På grund av det planerade arbetet är förhoppningen att klienten ska binda sig till kundperioden i minst en vecka. Kunden kan dock alltid avsluta perioden om hen så önskar.

Här erbjuds omedelbar krishjälp, trygghetsboende dygnet runt samt psykosocialt stöd, rådgivning och servicevägledning relaterat till den akuta situationen. På skyddshemmet kan den som upplevt våld diskutera bilateralt med en anställd som är specialiserad på våldsarbete. Dessutom får klienten stöd och vägledning i att ordna praktiska ärenden (t.ex. att hitta lägenhet).

Under kundperioden bedöms risken för våld genom våldssamtal och genom olika metoder, till exempel Marak Riskbedömningsformulär. Vi använder även iRiSk model med klienter (barnfamiljer) som upplevt fysiskt våld.

En enskild medarbetare tilldelas varje kund som ansvarar för kundprocessen. Alla handledarna arbetar dock i tur och ordning med klienter, gör våldsarbete och servicehandledning.

Vi samarbetar professionellt med andra aktörer och hjälper kunden att hitta nödvändiga tjänster för tiden efter kundperioden på skyddshemmet.

 

Service som ges klientes eller familjens hemma kan fortsätta under kundperioden på skyddshemmet. Till exempel kan en familj behöva barnomsorgs från hemtjänst vid en förälders företagsbesök. Under kundperioden kan du om möjligt fortsätta gå till arbete, dagis och skola.

På skyddshemmet arbetar man inte med gärningsmannen. Hen kan ledas till en annan tjänst, som föreningens öppenvårdsenhet Avokki som också hjälper personer som har utövat våld.

Det finns inga mediciner för kunder på skyddshemmet och vi tillhandahåller ingen medicin/sjukvård. Ta därför vid behov din egen medicin med.

Husdjur är inte tillåtna på skyddshemmet, men vi har frivilliga som kan tillhandahålla en tillfällig plats för husdjuret att vårdas.

 

 
 

Att komma till skyddshemmet

Om avresan till skyddshemmet är lugn kan du packa t.ex. kläder, toalettartiklar, mediciner, identitetshandlingar, bankkort och ID-kort, nycklar samt telefon och laddare. Om du har barn med dig, packa även de nödvändiga föremålen för dem, såsom sovleksaker, ordentliga kläder och mediciner.

Man kan när som helst gå till skyddshemmet på eget initiativ. Klienter anvisas till skyddshem även via myndighetstjänster samt via hälso- och socialvårdstjänster. Du kan anlända när som helst på dygnet. Om situationen tillåter rekommenderar vi att du ringer 06 312 9666 i förväg för att bekräfta platsen. När skyddshem är fullt hänvisas kunden till nästa tillgängliga skyddshem.

 

Skyddshemmets utrymmena

Österbottens skyddshem har 6 kund-/familjeplatser. Varje kund/familj har sitt eget rum. Gemensamma utrymmen inkluderar ett vardagsrum, kök, dusch/bastu, ett grovkök och ett lekrum för barn. Mat, nödvändiga toalettartiklar, sängkläder, handdukar och tvättmöjligheter ingår i skyddshemtjänsten. Du kan se bilder på våra lokaler här .

 

Tillgänglighet på skyddshemmet

 

Parkering på skyddhemmets innergård endast för fastighetens personal med parkeringskod. Det finns gratis parkeringsplatser nära skyddshem. Ledsagare kan dock stanna i omedelbar närhet av entrén. Framför entrén finns en platå dit både trappor och ramp leder till användning av hjälpmedel eller barnvagnar. Ytterdörrar öppnas inte automatiskt och är inte lätta att öppna med en hand.

Skyddshem ligger på andra våningen som nås med både trappor och hiss. I de gemensamma utrymmena kan man röra sig med hjälpmedel och det finns en tillgänglig toalett. Trösklarna för gästrummen är 20 mm höga.

Du kan fråga mer om skyddshemmets tillgänglighet av vår personalen från 06 312 9666.

Kristelefon

Skyddshemmets kristelefon är för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Uppringarens situation kartläggs och kunden ledas antingen till skyddshem eller till annan tjänst. Också närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa till skyddshem.

Nollinjen 080 005 005 är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller hot om våld i nära relationer. Även närstående till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver stöd för klientarbetet kan ringa Nollinjen.

cropped-nollalinja_hero_fi_1280x663px.jpg

Skyddshemmet är alltid öppet.