VASAS

 TRÄFFPUNKT

ensi-turvkoti-logo-.jpg

 Vasas träffpunkt

Träffpunktsverksamheten förverkligar barnets rätt till båda sina föräldrar. För barnet blir det möjligt att träffa den föräldern barnet inte bor med i en trygg miljö.

För träffpunktsklientskapet krävs tingsrättens beslut, barnatillsyningsmannens bekräftade avtal eller socialarbetarens beslut. Klientskapet börjar med att alla parter kommer på ett eget besök och bekantar sig med handledaren och stället. 

 

Träffpunktens tjänster:

  • övervakat umgänge (1-3 timmar)

  • övervakat umgänge hemma hos föräldern (1-3 timmar)

  • umgänge med stöd (1-3 timmar)

  • umgänge med stöd övernatten

  • dagsumgänge med stöd (4-6 timmar)

  • övervakade byten

Under träffarna finns alltid yrkeskunniga handledare på plats, vars uppgift är att trygga barnets intressen, trygga barnet och stöda barnen och föräldrarna till en lyckad träff. 

Träffpunktsverksamhetens tjänster är avgiftsfria för klienten. Verksamheten styrs av landsomfattande kvalitetskriterier för träffpunkten.

Vi berättar gärna mer om träffpunktens tjänster och klientskapet. 

Träffpunktshandledare 044 241 6674

Ansvariga träffpunktshandledaren 044 970 2740

Tapaamispaikalla lapsi ja vanhempi tapaavat toisiaan turvallisessa ja tuetussa ympäristössä.