STÖDGRUPP FÖR FÖRÄLDRAR

ensi-turvkoti-logo-.jpg

Parförhållandet tar slut, föräldrarskapet fortsätter

Stödgrupper för föräldrar

Vanhemman neuvo är en stödgrupp för föräldrar som har separerat eller tagit beslut om att separera och vill fundera över föräldraskapet och barnens situation. Det gemensamma föräldraskapet upphör inte fastän parrelationen tar slut. Det är viktigt att finna nya tillvägagångssätt som skyddar barnets tillväxt och utveckling.

Vanhemman neuvo -stödgruppen främjar den gemensamma vårdnaden som fortsätter efter skillsmässan. Förutsättningen är att föräldrarna är villiga att samarbeta i frågor som rör barnets liv. Stödgruppen erbjuder möjlighet att dela tankar, känslor och eventuell oro angående det gemensamma föräldraskapet.

Teman som diskuteras i gruppen

  • Förändringar i den vuxnas och barnets liv efter separationen

  • Gemensamt föräldraskap

  • Barnets känslor och behov vid separationen

  • Föräldraskapet och barnens vardag

  • Samspel mellan föräldrar

  • Från problem till lösningar

  • Sociala nätverk

  • Nya förhållanden och föräldraskapet

 

Öppen anmälan, anmäl dig nu och vi ordnar en grupp direkt det finns tillräckligt många intresserade!

I en stödgrupp ryms 4 - 10 föräldrar. Ledaren träffar alla deltagare en gång före gruppen börjar. Vi tar inte med nya deltagare till gruppen efter att den startat. Makar eller före detta makar har inte möjlighet att delta i samma stödgrupp. Vi träffas åtta gånger, en gång i veckan. En stödgruppsträff tar 2,5 h och den innehåller kaffepaus med tilltugg. Barnskötare ordnas vid behov. 

Kontaktuppgifter

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns, välkommen att ta kontakt!"