STÖDGRUPP FÖR FÖRÄLDRAR

ensi-turvkoti-logo-.jpg

Parförhållandet tar slut, föräldrarskapet fortsätter

Stödgrupper för föräldrar

Vanhemman neuvo är en stödgrupp för föräldrar som har separerat eller tagit beslut om att separera och vill fundera över föräldraskapet och barnens situation. Det gemensamma föräldraskapet upphör inte fastän parrelationen tar slut. Det är viktigt att finna nya tillvägagångssätt som skyddar barnets tillväxt och utveckling. 

Vanhemman neuvo -stödgruppen främjar den gemensamma vårdnaden som fortsätter efter skilsmässan. Förutsättningen är att föräldrarna är villiga att samarbeta i frågor som rör barnets liv. Stödgruppen erbjuder möjlighet att dela tankar, känslor och eventuell oro angående det gemensamma föräldraskapet.

Teman som diskuteras i gruppen:

 

1. träff | Förändringar i den vuxnas och barnets liv efter separation

2. träff | Gemensamt föräldraskap

3. träff | Barnets känslor och behov vid separation

4. träff | Föräldraskapet och barnens vardag

5. träff | Samspel mellan förläldrar

6. träff | Från problem till lösningar

7. träff | Sociala nätverk

8. träff | Nya förhållanden och föräldraskapet

 

 Öppen anmälan, anmäl dig nu och vi ordnar en grupp direkt det finns tillräckligt många intresserade!

 

I en stödgrupp ryms 4-10 föräldrar. Ledaren träffar alla deltagare en gång före gruppen börjar. Vi tar inte med nya deltagare till gruppen efter att den startat. Makar eller före detta makar har inte möjlighet att delta i samma stödgrupp. Vi träffas åtta gånger, en gång i veckan. En stödgruppsträff tar 2,5 h och den innehåller kaffepaus med tilltugg. Barnskötare ordnas vid behov. 

Anmälningar till sanna.matintupa@vaasanturvakoti.fi

Kontaktuppgifter

Projektkoordinator

Milja Harju

milja.harju@vaasanturvakoti.fi

050 340 9450

Projektplanerare

Sara Lammi

sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

050 528 4050

Magasingatan 10

65100 Vasa

Facebook: Vaasanensi- ja turvakotiry

Instagram: @vaasanturvakotiry

VERTAISTUKIRYHMÄ ERONNEILLE VANHEMMILLE

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"