EXTRAMORMOR VERKSAMHET

ensi-turvkoti-logo-.jpg

 En extramormor fungerar som en frivillig stödperson åt ett barn som genomgått en separation. Verksamhetens mening är att bidra med glädje åt både den frivillige, barnet och familjen. 

Verksamhetens beskrivning

Extamormor är en frivillig stödperson, som får en skolning för frivilliga personer från Vasa mödra- och skyddshem ry. Extramormor fungerar som en stödperson i en familj som genomgått en separation. Behovet av en extramormor kan komma om föräldern upplever att familjen inte har ett nätverk var det finns anhöriga som de kan fråga hjälp av. Det kan också hända att familjens sociala nätverk bor på en annan hemort, vännerna finns inte nära och det sociala nätverket är litet. En extramormor är i första hand barnets stödperson, men vid behov kan hon fungera som stödperson för föräldern också. Träffarna bestämt utifrån vad Extramormor och barnet vill göra tillsammans. Det är viktigt att hitta en regelbundenhet som passar in i allas vardag.

 

Verksamhetens innehåll

Frivilligverksamheten ordnas så att en från Separation i Österbotten projektet träffas tillsammans med föräldern och vi diskuterar familjens situation och hurudant stöd de önskar. Vid behov kan vi träffas flera gången. Syftet är att hjälpa och stödja förälden att hantera separationen tillsammans med en professionell. Vi kan också träffas hemma hos familjen.

Efter det första mötet med familjen kontaktas en extramormor/fadder som gått stödpersonsutbildningen, om familjen är intresserad av att få en stödperson. Den anställda ordnar en gemensam träff, var förälderns, extramormor/fadder får träffas. Även barnen får delta om föräldern tycker så, annars ordnas ett skilt tillfälle var barnet får träffa stödpersonen. När vi träffas går vi genom extramormor/fadderns principer, skyldigheter och rättigheter.

Principen är

  • Stödpersonsverksamheten är frivillig och ersättningslös

  • Stödpersonen har deltagit i stödpersonsutbildningen (15 h) och har ingen brottslig historik

  • Stödpersonen och föräldern kommer överens om spelreglerna

  • Stödpersonen fungerar i första hand som en vän åt barnet

 

 

Kriterier för att bli stödperson

 

För att bli en extramormor ska du vara en vanlig, trygg och pålitlig vuxen. Ålder, utseende, nationalitet, yrke eller annan personlig information har ingen betydelse. Var och en kan komma som hen är. Det viktigaste är att man kan bemöta olika människor, har tid och intresse att dela fritiden med någon annans barn. Alla som är intresserade av att vara stödpersoner intervjuas enskilt. Samtidigt vill vi ha ett brottsregisterutdrag.

Kontaktuppgifter

Projektkoordinator

Milja Harju

milja.harju@vaasanturvakoti.fi

050 340 9450

Projektplanerare

Sara Lammi

sara.lammi@vaasanturvakoti.fi

050 528 4050

Magasingatan 10

65100 Vasa

Facebook: Vaasanensi- ja turvakotiry

Instagram: @vaasanturvakotiry

Varamummotoiminnn logo

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"